JESTEŚMY NA YOUTUBE.COM

STRUKTURA

1. ZARZĄD OW ZPAP

Bożenna Leszczyńska - prezes OW ZPAP
e-mail: b.leszczynska@owzpap.pl

Joanna Mrozowska - wiceprezes OW ZPAP ds. artystycznych
e-mail: j.mrozowska@owzpap.pl

Bogusław Lustyk - wiceprezes OW ZPAP ds. programowych
e-mail: b.lustyk@owzpap.pl

Katarzyna Juras - skarbnik OW ZPAP
k.juras@owzpap.pl

Urszula Brzozowska-Drozdowicz - sekretarz
e-mail: u.brzozowska-drozdowicz@owzpap.pl

Edyta Dzierż - członek Zarządu
e-mail: e.dzierz@owzpap.pl

2. KOMISJE

Komisja rewizyjna:
Anna Bartnicka - przewodnicząca
Marcin Sutryk - wiceprzewodniczący
Jerzy Pietras - sekretarz

Sąd Koleżeński:
Grażyna Roman-Dobrowolska - przewodnicząca
Anna Małgorzata Roszkowska - wiceprzewodnicząca
Radosław Zaremba - sekretarz

Komisja socjalna:

Teresa Malinowska - przewodnicząca
Małgorzata Kobus
Helen Arut
Teresa Borkowska
Anna Janiszewska
Leszek Pliniewicz

3. SEKCJE/KLUBY/KOŁA

Sekcja Malarstwa - przewodnicząca: Małgorzata Kroszczyńska
Sekcja Rzeźby - p.o. przewodniczącego: Urszula Słonina-Święcicka
Sekcja Tkaniny - przewodnicząca: Joanna Lohn-Zając
Sekcja Konserwacji Dzieł Sztuki - przewodniczący: Piotr Mądrach
Sekcja Architektury Wnętrz - przewodniczący: Piotr Perepłyś
Sekcja Grafiki - przewodnicząca: Bożena Korulska

Międzysekcyjne Koło ds. Pracowni Twórczych

Positive ART - przewodnicząca: Bożenna Leszczyńska
Symfonia - przewodnicząca: Anna Forycka-Putiatycka
Klub Seniora - przewodnicząca: Danuta Jaworska-Thomas
Art Visual Dance - przewodnicząca: Wanda Badowska-Twarowska

4. PRACOWNICY

Renata Kustosz - Sekretariat Biura Zarządu
Tel.: 22 827 64 13
Fax.: 22 826 23 61
E-mail: owzpap@owzpap.pl

Biuro Wystaw
Tel.: 22 827 76 88
E-mail: biurowystaw@owzpap.pl

Krystyna Pikuła - asystent głównej księgowej
Tel.: 22 827 64 15, wew. 110
E-mail: k.pikula@owzpap.pl